ซันชายน์ สมุย การ์เด้น เซอร์วิส

ผู้ให้บริการดูแลสวน ชั้นนำของเกาะสมุย

Pool Services

Garden Services:

การจัดสวน ประดับตกแต่ง อาคารสถานที่ต่าง ๆ แม้ว่า การออกแบบสวน การจัดสวน จะทําให้ผลที่ออกมาสวยงาม เพียงใดก็ตาม หากสวนนั้น ขาดการเอาใจใส่ดูแลรักษา หรือดูแลรักษาไม่ถูกต้อง ความสวยงาม ดังกล่าวก็จะค่อย ๆ สูญเสียไปในที่สุด

ซันชายน์สมุยเซอร์วิส เราให้บริการดูแล รักษาสวน เพื่อให้สวนคงความสวยงาม คงสภาพเดิมนานที่สุด

การดูแลสวน

• การตัดแต่งพรรณไม้
• การตัดแต่งสนามหญ้า
• การใส่ปุ๋ย
• การรดน้ำ กำจัดวัชพืช

การออกแบบภูมิทัศน์:

ด้วยความร่วมมือของเรากับนักออกแบบภูมิทัศน์ มืออาชีพของไทย ซึ่งเราได้เปิดให้บริการด้านนี้ด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะงานเล็ก หรือใหญ่ เราสามารถให้คำปรึกษา ตรงความต้องการของลูกค้า

อัตราค่าบริการ:

ราคาสำหรับการดูแลรักษาสวนเรื่มต้นที่ 500 บาท/ครั้ง สำหรับสวนขนาด 50 ตารางเมตร และเรื่มต้นเพียง 850 บาทสำหรับ 75 ตร.ม. และ สวนขนาดใหญ่ อัตราค่าบริการ ขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นพี่ และ ชนิดของต้นไม้

อัตราค่าบริการนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่ ชนิดของต้นไม้ และจำนวนครั้งการทำงาน ขึ้นอยู่ความต้องการของลูกค้า และเรามีส่วนลดให้ สำหรับลูกค้าที่ประสงค์จะชำระล่วงหน้า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเรา เพื่อขอรับใบเสนอราคา ใบเสนอราคา

Pool Services